Naturlig autostrada i Kjekstadmarka

Stien mellom Dikemark og Torsbråtan er mange steder helt fri for vegetasjon, og man kan derfor komme seg greit frem med sykkel her. Bildet er tatt i en sen kveldstime, og er satt sammen av 4 eksponeringer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Mai 2009

Fioler ved Dølerud

Av Tom Stensaker |

Disse vakre fiolene fant vi i klynger ved Dølerud og våren er kommet langt i Østmarka allerede.

08 Mai 2009

Bekkeblom

Av Tom Stensaker |

For oss er bekkeblom nummer tre på lista av vårblomster. Den er i familie med blå- og hvitveis. Disse vokste ved Dølerud.

08 Mai 2009

Dølerud

Av Tom Stensaker

Dølerud er en gammel husmannsplass som ble kjøpt av Oslo Kommune. Her er folketomt nå, men stedet brukes av og til som servering etc. Dølerud ligger mellom Trollvann og Godlia.