En gang var det en seter her

Det begynner åp bli temmelig gjengrodd på Viksetra. Hadde det ikke vært for at det går skiløype over den tidligere setervollen, hadde nok granskogen tatt helt over. Det er fint å gå her om sommeren også, for det går blåmerket sti mot for eksempel Ringkollen forbi her. Den starter på skogsbilveien mellom Damtjern og Storflåtan.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Mai 2009

Vakersetra - en av de eldste setrene på Krokskogen

Av Steinar Kjærnsrød

Her ses et av de nederste husene på vollen

24 Mai 2009

Badestampen på Vakersetra

Av Steinar Kjærnsrød

Leietaker på Vakersetra har anlagt en liten vedfyrt badestamp i bekken som kommer ned fra Langtjerna

24 Mai 2009

Folksomt på Sandbakken

Av Torgeir Stenstad

Over 1000 orienteringsløpere hadde funnet veien til Sandbakken søndag. Oppsal Orientering arrangerte "Knut Valstads Minneløp". Knut Valstad var en av pionerene i Norge når det gjelder tegning og fremstilling av moderne o-kart.