Sti og løype over gammel setervoll

På grunn av drikkevannsrestriksjoner ble Viksetra revet i 1941. Man var redd for at stedet ville forurense Storflåtan. Husene ble revet, og bygget opp ved Sæterroa lengre ned mot vannet. Fortsatt ser man noen spor etter husene, men kun om sommeren. Nå går det en populær skiløype forbi den delvis gjengrodde vollen på Viksetra, og det går også blåsti over her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2009

En gang var det en seter her

Av Erik Unneberg

Det begynner åp bli temmelig gjengrodd på Viksetra. Hadde det ikke vært for at det går skiløype over den tidligere setervollen, hadde nok granskogen tatt helt over. Det er fint å gå her om sommeren også, for det går blåmerket sti mot for eksempel Ringkollen forbi her. Den starter på skogsbilveien mellom Damtjern og Storflåtan.

24 Mai 2009

Vakersetra - en av de eldste setrene på Krokskogen

Av Steinar Kjærnsrød

Her ses et av de nederste husene på vollen

24 Mai 2009

Badestampen på Vakersetra

Av Steinar Kjærnsrød

Leietaker på Vakersetra har anlagt en liten vedfyrt badestamp i bekken som kommer ned fra Langtjerna