Ski middelalderkirke

Ski middelalderkirke ligger i Kirkeveien (fylkesvei 154), ca. 1,7 kilometer øst for Ski sentrum. Kirken ble bygd på 1100-tallet. Tårnet ble bygd langt senere, rundt 1860.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jun 2009

Nordover fra Ski

Av Eivind Molde

Fra rundkjøringen ved Ski skole går Langhusveien nordover til Langhus. Egen gang- og sykkelvei sikrer syklistene trygg ferdsel langs riksvei 152 (mot venstre i bildet). På jordene til høyre i bildet starter skiløypene vinterstid.

22 Jun 2009

Ski stasjon

Av Eivind Molde

Ski stasjon er et travelt knutepunkt på Østfoldbanen, både for lokal- og fjerntrafikk. Rett sør for stasjonen deler jernbanelinja seg i en trasé østover mot Askim og en som går mot Moss og Halden.

23 Jun 2009

Blank morgen ved Vennervann

Av Kjersti von Krogh

391 moh.