Veivalg ved Vassum

Veier fra flere kanter møtes ved Vassum. Syklisten på bildet befinner seg på Årungveien, som går langs vestsiden av Årungen. Vi har forøvrig nordenden av vannet rett til høyre for oss. Rett foran syklisten går Sundbyveien til høyre. Den deler seg ganske straks i en vei mot Ski og en mot Ås. Veien som stikker inn under E6 er Froens vei, som går opp på moreneryggen vest for Årungen. Nordby-tunnelen og avkjørselen fra E6 mot Drammen (Vassum-krysset) ligger bare et lite stykke nord for dette krysset.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jun 2009

Årungen

Av Eivind Molde

Slik ser Årungen ut fra nordenden av vannet. Utløpet (mot Bunnefjorden) er her ved Vassum.

26 Jun 2009

Meierikrysset

Av Eivind Molde

Krysset mellom Drøbakveien (riksvei 152) og Kirkeveien kalles Meierikrysset. Forklaringen ser du midt på bildet. Dette er Meierimuseet, der meieriet til den tidligere Landbrukshøgskolen i Ås holdt til. Meieriet ble nedlagt i 1953, og bygningen er fredet. Som sykkelskiltet viser, gikk Den Fredrikshaldske Kongevei forbi her. Veien ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Christiania til Fredrikshald (Halden).

16 Jun 2009

Nasjonalromantisk ved Heggelia

Av Rolf Brynildsen

Stille kveld etter fisketur på N. Heggelivann