Ikke bare motorvei

E6 med sitt nordgående løp dominerer, men det er ikke bare motorvei her ved Vassum. Til venstre ser vi Årungveien, som går langs vestsiden av Årungen. Vi kan så vidt se vannet mellom trærne. Veien til høyre i bildet er Froens vei, som snor seg opp på moreneryggen vest for Årungen. Asfalt avløses straks av grus.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jun 2009

Veivalg ved Vassum

Av Eivind Molde |

Veier fra flere kanter møtes ved Vassum. Syklisten på bildet befinner seg på Årungveien, som går langs vestsiden av Årungen. Vi har forøvrig nordenden av vannet rett til høyre for oss. Rett foran syklisten går Sundbyveien til høyre. Den deler seg ganske straks i en vei mot Ski og en mot Ås. Veien som stikker inn under E6 er Froens vei, som går opp på moreneryggen vest for Årungen. Nordby-tunnelen og avkjørselen fra E6 mot Drammen (Vassum-krysset) ligger bare et lite stykke nord for dette krysset.

26 Jun 2009

Årungen

Av Eivind Molde

Slik ser Årungen ut fra nordenden av vannet. Utløpet (mot Bunnefjorden) er her ved Vassum.

26 Jun 2009

Meierikrysset

Av Eivind Molde

Krysset mellom Drøbakveien (riksvei 152) og Kirkeveien kalles Meierikrysset. Forklaringen ser du midt på bildet. Dette er Meierimuseet, der meieriet til den tidligere Landbrukshøgskolen i Ås holdt til. Meieriet ble nedlagt i 1953, og bygningen er fredet. Som sykkelskiltet viser, gikk Den Fredrikshaldske Kongevei forbi her. Veien ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Christiania til Fredrikshald (Halden).