Gjennom kulturlandskap i Frogn

Det er et mektig kulturlandskap man sykler gjennom her i området mellom Drøbak og Årungen. Kirkeveien går oppe på en av moreneryggene fra siste istid. Funn av bl.a. steinøkser, gravhauger og offersteder viser at det har vært bosetning her i svært lang tid.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jun 2009

Frogn kirke

Av Eivind Molde

Her ved Froen gård har det vært kirke helt siden middelalderen. Det har stått flere kirker på den samme tomten, og den siste trekirken ble innviet i 1859. I 1994 ble kirken rammet av brann, og ble etter dette gjenoppbygd i leca.

26 Jun 2009

Ikke bare motorvei

Av Eivind Molde

E6 med sitt nordgående løp dominerer, men det er ikke bare motorvei her ved Vassum. Til venstre ser vi Årungveien, som går langs vestsiden av Årungen. Vi kan så vidt se vannet mellom trærne. Veien til høyre i bildet er Froens vei, som snor seg opp på moreneryggen vest for Årungen. Asfalt avløses straks av grus.

26 Jun 2009

Veivalg ved Vassum

Av Eivind Molde |

Veier fra flere kanter møtes ved Vassum. Syklisten på bildet befinner seg på Årungveien, som går langs vestsiden av Årungen. Vi har forøvrig nordenden av vannet rett til høyre for oss. Rett foran syklisten går Sundbyveien til høyre. Den deler seg ganske straks i en vei mot Ski og en mot Ås. Veien som stikker inn under E6 er Froens vei, som går opp på moreneryggen vest for Årungen. Nordby-tunnelen og avkjørselen fra E6 mot Drammen (Vassum-krysset) ligger bare et lite stykke nord for dette krysset.