Ottarsrud

Rett nord for Drøbak ligger Ottarsrud. Sykler man videre herfra, har man frodig jordbrukslandskap på begge sider av veien i kilometer etter kilometer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jun 2009

Gjennom kulturlandskap i Frogn

Av Eivind Molde |

Det er et mektig kulturlandskap man sykler gjennom her i området mellom Drøbak og Årungen. Kirkeveien går oppe på en av moreneryggene fra siste istid. Funn av bl.a. steinøkser, gravhauger og offersteder viser at det har vært bosetning her i svært lang tid.

26 Jun 2009

Frogn kirke

Av Eivind Molde

Her ved Froen gård har det vært kirke helt siden middelalderen. Det har stått flere kirker på den samme tomten, og den siste trekirken ble innviet i 1859. I 1994 ble kirken rammet av brann, og ble etter dette gjenoppbygd i leca.

26 Jun 2009

Ikke bare motorvei

Av Eivind Molde

E6 med sitt nordgående løp dominerer, men det er ikke bare motorvei her ved Vassum. Til venstre ser vi Årungveien, som går langs vestsiden av Årungen. Vi kan så vidt se vannet mellom trærne. Veien til høyre i bildet er Froens vei, som snor seg opp på moreneryggen vest for Årungen. Asfalt avløses straks av grus.