Solid gjerde

Steingjerder er et kjent fenomen rundt om i landet, ikke minst i Rogaland. Her på Hauglandsbråten i Nøstvedtmarka kan man se rester etter steingjerder flere steder. Gjerdene markerte det området som husmannen fikk bruke, samtidig som det hindret husdyr i å komme inn på dyrket mark.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2009

Stien for alle

Av Eivind Molde

"Stien for alle" er det innbydende navnet på denne turstien. Skiltet viser vei inn i Nøstvedtmarka fra Hebekk, ikke langt fra Ski sentrum. Nøstvedtmarka har et stort nett av stier og veier, som benyttes flittig av folk i området.

26 Jul 2009

Stuene

Av Eivind Molde

Nordre Stuene er et av høydepunktene i Nøstvedtmarka, bokstavelig talt. Her, fra rundt 120 meters høyde, er det god utsikt nordover mot Oppegård og Langhus. Benker og bord innbyr til en rast.

26 Jul 2009

Sykkel- og kongevei

Av Eivind Molde

Statens vegvesen sine sykkelskilt viser tydelig at man sykler på kongevei. Den Fredrikshaldske Kongevei er tydelig merket gjennom hele Sørmarka.