Eksklusivt under dekkene

Det er slett ikke dagligdags å sykle på et byggverk av limtre. Takket være Leonardo Da Vincis bro kommer man seg over E18 på staselig vis.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2009

Leonardo Da Vincis bro

Av Eivind Molde

Leonardo Da Vincis bro, som krysser E18, er bygd i limtre. Den stod ferdig i 2001, og Vebjørn Sand var kunsterisk ansvarlig for prosjektet.

26 Jul 2009

Solid gjerde

Av Eivind Molde

Steingjerder er et kjent fenomen rundt om i landet, ikke minst i Rogaland. Her på Hauglandsbråten i Nøstvedtmarka kan man se rester etter steingjerder flere steder. Gjerdene markerte det området som husmannen fikk bruke, samtidig som det hindret husdyr i å komme inn på dyrket mark.

26 Jul 2009

Stien for alle

Av Eivind Molde

"Stien for alle" er det innbydende navnet på denne turstien. Skiltet viser vei inn i Nøstvedtmarka fra Hebekk, ikke langt fra Ski sentrum. Nøstvedtmarka har et stort nett av stier og veier, som benyttes flittig av folk i området.