Gammel og ny mossevei

Gamle Mossevei holder ikke akkurat samme standard som den nye firefelts motorveien til høyre. Men den er flott å sykle. Denne veitraseen er historisk, for her gikk den første offentlige innfartsåren til Oslo fra sør. Den Fredrikshaldske Kongevei ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Fredrikshald (Halden) til Christiania. Den var i bruk i rundt 250 år.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2009

Bare asfalt nå

Av Eivind Molde

En riksvei på tvers over firefelts motorvei. Asfalt over alt. Slik ser det ut ved Korsegården nå. På 1700-tallet var det hester og skysskarer her. Da gikk Den Fredrikshaldske Kongevei forbi. Helt siden urtiden har Korsegården vært et sentralt knutepunkt for veifarende.

01 Aug 2009

Kulturlandskap ved Årungen

Av Eivind Molde

Frodig landskap på begge sider av Årungen. Man har god utsikt mot vannet langs hele veien på vestsiden.

01 Aug 2009

Vassum

Av Eivind Molde

Vassumgårdene ligger fint til i den nordre enden av Årungen.