Oldtidsveien

En av landets best bevarte oldtidsveier gikk gjennom Oppegård. Veien gikk fra Christiania, over Grønliåsen til Fløysbonn, og videre sørover. For folk i området ved Fløysbonn er dette en populær turvei. Fra skiltet på bildet og til veien kommer ut av skogen nord for Fløysbonn, er det vel 600 meter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Aug 2009

Ved Oldtidsveien

Av Eivind Molde |

Dette er Oldtidsveien og det fine hvilestedet ved Kongebordet (til venstre).

16 Aug 2009

Nyttig om Oldtidsveien

Av Eivind Molde

Denne fine informasjonstavla har Oppegård historielag satt opp ved Kongebordet, like ved Oldtidsveien i Oppegård. Her er det mye interessant informasjon samlet. Illustrasjonene øverst viser en kontrollør i arbeid. De skulle se til at veien hadde en bredde på fem meter, slik at to ryttere kunne møtes.

16 Aug 2009

Kongebordet

Av Eivind Molde |

Dette er Kongebordet - trolig en bauta som har falt om. Kongebordet ligger like ved Oldtidsveien i Oppegård. Sagn knytter både kong Sverre (1100-tallet) og andre konger til Kongebordet.