Spor etter utvasking

Her ser vi tydelig hvor mye stein det er i jordsmonnet ved Urselva. Tidligere sterke vannføringer har vasket med seg deler av elvebredden, og i det over meterhøye tverrsjiktet ser vi godt sammensetningen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2009

Sauer i tre retninger

Av Erik Unneberg |

Disse tre sauene viste frem hvordan arten ser ut både fra siden, bakfra og forfra. Bildet er tatt på en av beitemarkene mellom Ramsåsen og Svartoråsen i Bærum.

17 Aug 2009

Gården under Ramsåsen

Av Erik Unneberg

Rønningen heter denne gården, som ligger oppunder den mektige Ramsåsen. Bildet er tatt fra skogsbilveien som bringer syklistene gjennom dette flotte kulturlandskapet.

17 Aug 2009

Det gror i lysløypetraseen

Av Erik Unneberg

Lysløypetraseen mellom Skui og Jordbru har både gress, jord, grus og bark som underlag, men er veldig fin å sykle sommerstid. Nå er deler av ruten også pyntet med blomster.