Falne trær i Urselva

Det er ikke mye lys som slipper til i Urselva like ovenfor Persbråtan, og de falne trærne gjorde sitt til at det var noe urskogpreg over landskapet her i dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2009

Spor etter utvasking

Av Erik Unneberg

Her ser vi tydelig hvor mye stein det er i jordsmonnet ved Urselva. Tidligere sterke vannføringer har vasket med seg deler av elvebredden, og i det over meterhøye tverrsjiktet ser vi godt sammensetningen.

17 Aug 2009

Sauer i tre retninger

Av Erik Unneberg |

Disse tre sauene viste frem hvordan arten ser ut både fra siden, bakfra og forfra. Bildet er tatt på en av beitemarkene mellom Ramsåsen og Svartoråsen i Bærum.

17 Aug 2009

Gården under Ramsåsen

Av Erik Unneberg

Rønningen heter denne gården, som ligger oppunder den mektige Ramsåsen. Bildet er tatt fra skogsbilveien som bringer syklistene gjennom dette flotte kulturlandskapet.