Luftig kjentmannspost

Vi har beveget oss på åsryggen over Skarettunnelen og ser nordover Holsfjorden. ”Prinsessens utsikt” er posten kalt, og vi holder oss godt unna kanten av stupet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2009

Med sykkel opp Ursdalen

Av Erik Unneberg |

Selv om det er vanskelig å sykle på den blåmerkede stien fra Persbråtan og frem til skogsbilveien ved Svartvann, er deg mulig å ta med sykkelen på denne strekningen. Regn med å måtte trille sykkelen mesteparten av veien og å løfte den litt i enkelte ulendte passasjer. Men ved å gjøre det, kan du komme deg med sykkel fra Skui eller Stovivann og frem til for eksempel Skoglund.

17 Aug 2009

Slutt på sykkelveien

Av Erik Unneberg |

Fra Skoglund og nordover går det en fin gang-/sykkelvei på østsiden av E16. Den dekker imidlertid bare en del av strekningen opp til Sollihøgda. På bildet ser vi et sted der man enten må ut på E16, eller man kan krysse veien og fortsette et stykke på en skogsbilvei på vestsiden før man igjen må inn på hovedveien.

17 Aug 2009

Fin hjelp ved Svartvann

Av Erik Unneberg |

På sydøstsiden av Svartvann finner vi denne fine trillestien. Den forbinder Grønlandsveien med skogsbilveien fra Svartvann til Skoglund.