På tursti fra Lindeberg

En del av sykkelruten mellom Lindeberg og Haugerud går på denne fine turstien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Aug 2009

Skjerveknatten

Av Amund Rasten

Utsikt fra Skjerveknatten. Vi ser nærmest Skjelbreia, til venstre Våja og lengst bak vannet Grøa som er drikkevannskilde for Lunner og Gran. En blåsti er nå åpnet mellom Skjerva og Lynnebakken over Skjerveknatten.

23 Aug 2009

Sykling gjennom Bjørumdalen

Av Erik Unneberg |

Sykkelruten mellom Skui og Bjørum går blant annet gjennom Bjørumdalen. En del av traseen går på en fin sti der terrengets formasjoner gjør at lite lys slipper til. I bakgrunnen av bildet ser vi litt av E16-broen over Isielva.

23 Aug 2009

Sykkeltraseen i Bjørumdalen

Av Erik Unneberg

Sykkelruten fra Skui til Bjørum sag går på sykkelvei på vestsiden av gamle E16 det første stykket. Men når man kommer frem til Isiveien, tar den av dit og fortsetter opp Bjørumdalen. Inngangen til denne ser vi på bildet.