Grønt gress i veikanten

Bildet viser veikrysset der Haugerveien går rett frem. På skiltet står det Knuttjern 2,7 og Mariholtet 4,7. Det var frodig her på forsommeren, noe vegetasjonen i veikanten kunne bekrefte. Bildet er tatt fra Losbyveien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Mai 2009

Ved et veidele i Østmarka

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt litt nord for Nord-Elvåga. Broen (som går over Ellingsrudelva) på bildet forbinder skogsbilveien fra Ekerud med veien mellom Mariholtet og Ellingsrud.

22 Mai 2009

Bommen ved Lindeberg

Av Erik Unneberg

Her går skillet mellom Østmarka og sivilisasjonen på Lindeberg. Bildet er tatt fra Dr. Dedichens vei. Ved å sykle eller gå innover grusveien, kommer man mot Ellingsrud.

22 Mai 2009

På tursti fra Lindeberg

Av Erik Unneberg

En del av sykkelruten mellom Lindeberg og Haugerud går på denne fine turstien.