Seteridyll

Midt i Vestmarka ligger Stovivollen, eller Ståvivollen, som det også skrives. Stovisetra er blant de eldste bevarte setre i Norge. Seterhuset antas å være oppført en gang før 1800 og ble restaurert i anledning arkitekturvernåret 1975. Seterdriften på Stovivollen ble nedlagt i 1935 som en av de siste i Bærum, men setra var i bruk under krigen. Pollenundersøkelser viser at det har vært seterdrift her helt tilbake til år 1100 f.Kr.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Okt 2009

Harestua

Av Amund Rasten

Utsikten fra Bjørgeseterfjellet over Harestua og Harestuvannet er mektig flott.

04 Okt 2009

Snart venter Asdøljuvet

Av Erik Unneberg

Det er høst i Vestmarka nå, og den lille fossen vest for Asdøltjern leverer vann til Asdøla så godt den kan. Den videre ferden går ned gjennom Asdøljuvet.

04 Okt 2009

Oppreist, men hvor lenge?

Av Erik Unneberg

Huset på Moldkastet står foreløpig delvis oppreist, men det spørs hvor mange snørike vintre det tåler mer nå.