Ormekollmyr - myra som aldri fryser

I alle år jeg har gått forbi den, er det i nordenden av myra åpent vann og eventyrlige snøtuer, gjerne med harespor. I årenes løp har det gått med mye film og mange megabytes her, for formene og lyset varierer fra år til år og fra gang til gang. I dagens versjon er snøtuene ganske beskjedne, og haresporene byttet ut med musespor. Likevel et sted til å roe seg ned og nyte naturen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Jan 2010

Råsjøstua

Av Amund Rasten

Råsjøstua sett "bakfra", der hvor løypa fra Råbjørn ankommer. Dammen og gamlevillaen synes i bakgrunnen. Ferden over Råsjøen ble litt fuktig, med mye overvann.

24 Jan 2010

Utsikt over Roa

Av Amund Rasten

Utsikt over Roa sett fra løypa over Dalasjøhøgda som i år er gjenåpnet etter mange år som nedlagt. Løypa går fra Stormyra ca 4,5 km nord for Brovoll (i retning Koperud) sydover Dalasjøhøgda og kommer igjen på toppen ovenfor Nysetra på løypa mellom Grua og Langvann. Den er å finne på eldre Markakart.

25 Jan 2010

De siste bakkene opp mot Vardåsen

Av Erik Unneberg

Det er litt stigning fra Sjonken eller Bjertnessjøen og opp til Vardåsen, men på dager som i dag var utsikten belønning god nok.