Vinterstemning rundt Oppkuven

Eventyrskog rundt naturløypen fra Oppkuvvann opp mot toppen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Feb 2010

Stille i Linjeløypa i dag

Av Odd Tore Saugerud

Men i helgene er det fullt her etter at det ble laget stor parkeringsplass ved Høymyr. Men Linjeløypa fulgte ikke dagens trasé opprinnelig. Fra Sollihøgda fulgte den den uthogde gata under kraftledningen omtrent til myra i nordenden av Damtjern. Bakkene ned mot Sollihøgda var da ganske spennende når det var lite snø, og spesielt når det hadde frosset på etter til kvelds etter en solfylt marsdag.

30 Jan 2010

Bro, bro brille N for Spålen:

Av Torgeir Stenstad

Fra Spålen går en "naturløype" langs bekken mot Sinderdammen. Her er det ofte mye snø, også i dag. Trærne bærer tung bør med all snøen, og her er mange spor etter hr. og fru elg.

31 Jan 2010

Eiksbakkhytta på januars siste dag

Av Erik Unneberg

Januar har vært en jubelmåned for skiløpere i Bærumsmarka, og her inne ved Eiksbakkhytta har mange hatt glede av de gode forholdene.