Åsgård skole

Åsgård skole i Ås er et naturlig sted å starte for den som skal på tur i Vestbyrunden. Skolen ligger like i nærheten av rådhuset i Ås sentrum.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

04 Feb 2010

Langvatnet

Av Amund Rasten |

Med mye løssnø og stedvis mye overvann i snøen ble det en hard tur for snøscooteren over Langvatnet i dag. Løypene nord på Romeriksåsen er nå preparert og i bra stand for helgen!

04 Feb 2010

Bilihytta

Av Odd Tore Saugerud

Bilihytta, eller er det Bihlihytta etter gård/familienavnet Bi(h)li i Hole, ligger nesten usynlig i et hogstfelt langs løypa mellom Auretjern og Sørsetra (forsettelsen av Linjeløypa). Bare navngitt på kartet Bærum Vestmark 1:20 000, ikke omtalt i f.eks. Marka fra A til Å. Ingen skispor fører dit, og forfallet ser ut til å ha satt inn.

04 Feb 2010

Djupedalen

Av Odd Tore Saugerud

Vintermøte i skogen? Ungtrærne kler seg i forskjellig drakt, kanskje inspirert av geistlige hodeplagg. Den sterke vinden på onsdag hadde ikke nådd ned her i den trange Djupedalen, og eventyrskogen var der fortsatt. Løypa mellom Auretjernbekken og Bureheim er umerket, men likevel preppet med stor maskin og lettgått. Nysnøen ga 10 cm silkeføre på topp av gamle spor. Hjemmestyrkecella Ho-Ho lå nær løypa.