Videre mot Vestby

Vestbyrunden går fra Ås, inn i Vestby kommune, og tilbake. Helt sør i Vestbyrunden fortsetter skisporet mot Vestby sentrum.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Feb 2010

Åsgård skole

Av Eivind Molde

Åsgård skole i Ås er et naturlig sted å starte for den som skal på tur i Vestbyrunden. Skolen ligger like i nærheten av rådhuset i Ås sentrum.

04 Feb 2010

Langvatnet

Av Amund Rasten |

Med mye løssnø og stedvis mye overvann i snøen ble det en hard tur for snøscooteren over Langvatnet i dag. Løypene nord på Romeriksåsen er nå preparert og i bra stand for helgen!

04 Feb 2010

Bilihytta

Av Odd Tore Saugerud

Bilihytta, eller er det Bihlihytta etter gård/familienavnet Bi(h)li i Hole, ligger nesten usynlig i et hogstfelt langs løypa mellom Auretjern og Sørsetra (forsettelsen av Linjeløypa). Bare navngitt på kartet Bærum Vestmark 1:20 000, ikke omtalt i f.eks. Marka fra A til Å. Ingen skispor fører dit, og forfallet ser ut til å ha satt inn.