Gjenåpnet løype

Mellom Sølvtjernet og Brovoll er den gamle terrengløypa som ble nedlagt på 1980-tallet i år gjenåpnet på dugnadsbasis. Tanken er å ha et alternativ de årene skogsbilvegen brøytes for skogsdrift. Ettersom skogsbilvegen ikke er brøytet i år, kan man i år velge å gå i bred maskinløype på vegen eller å gå terrengløypa. Sistnevnte er småkuppert og spennende med naturlige svinger og humper og kan absolutt anbefales! Løypa ligger også på markakartet i Markadatabasen, riktignok som "upreparert skiløype". Her er vi i nedre delen ned mot Brovoll, og husene på Snellingen synes såvidt i høyre bildekant.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

08 Feb 2010

Over Dalasjøhøgda

Av Amund Rasten

Flotte forhold i den gjenåpnede løypa over Dalasjøhøgda vest for Brovoll.

05 Feb 2010

Priviligerte

Av Petter Biong |

Etter å ha bakset, slitt og stått fast i mye snø og overvann på Langvann er det et privilegium å kunne glede seg over naturen og få lov til å lage fine skiløyper innover mot Stålmyra, Daltjuven og Grimsvann der nye utfordringer med overvann venter.

05 Feb 2010

Scooterpreparering

Av Petter Biong |

Agnar er en av mange frivillige som på dugnadsbasis bidrar til at vi får flotte scooterløyper