Råsjøstua

I år er det Ullensaker Røde Kors som står for driften av Råsjøstua, og trafikken ser ut til være forholdsvis bra. I sommer er det i tillegg hogd en del skog rundt hytta noe som gjør plassen mer lys og trivelig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Feb 2010

Kirkebyvangen

Av Amund Rasten

Løypene i området rundt Kirkebyvangen er denne sesongen omlagt. Dette gjelder løypa 240 Glitre-Kirkebyvangen og løype 157 Kirkebyvangen-Hakkim, som begge er omlagt på flere strekninger. Krysset på Kirkebyvangen er i den forbindelse flyttet ca. 200 meter mot sørvest.

13 Feb 2010

Tre med lokk

Av Nina Didriksen

Går du Grenadertraseen nordøst for Løvlia kommer du forbi denne furua, som har fått seg en tykk hatt for anledningen. I dette området er det mange idylliske partier der løypa går over myrer med småskog.

13 Feb 2010

Åpne forhold

Av Nina Didriksen

Mellom Damtjern og Løvlia går vi over Ringsmyrene, et åpent område som gjør seg spesielt godt i strålende solskinn.