Scooterløype

Drømmeforhold i de små løypene, som under gunstige forhold som nå oppleves som rene skileiken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Feb 2010

Glitredumpa

Av Amund Rasten

En god del biler på parkeringsplassen i Glitredumpa i dag. Løypa herfra og opp til Kirkebyvangen er i år utbedret og stedvis omlagt. Turen oppover lia var tidligere en endeløs fiskebeinsbakken og nedturen en enda mer endeløs nedoverbakke hvor man helst ønsket seg anker. I dag er det innlagt flatere partier som gjør turen både opp og ned mer variert.

14 Feb 2010

Råsjøstua

Av Amund Rasten

I år er det Ullensaker Røde Kors som står for driften av Råsjøstua, og trafikken ser ut til være forholdsvis bra. I sommer er det i tillegg hogd en del skog rundt hytta noe som gjør plassen mer lys og trivelig.

14 Feb 2010

Kirkebyvangen

Av Amund Rasten

Løypene i området rundt Kirkebyvangen er denne sesongen omlagt. Dette gjelder løypa 240 Glitre-Kirkebyvangen og løype 157 Kirkebyvangen-Hakkim, som begge er omlagt på flere strekninger. Krysset på Kirkebyvangen er i den forbindelse flyttet ca. 200 meter mot sørvest.