Sommerferie

Det ligger fremdeles snø i unnarennet i Linderudkollen, men løypemaskinen har nok satt sine siste spor for sesongen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

24 Apr 2010

Gamle spor

Av Nina Didriksen

Det ligger fremdeles is på Maridalsvannet, men ingen hadde våget seg utpå denne siste lørdagen i april. Her sees sporet fra fastlandet forbi Geitøya (i venstre bildekant). I bakgrunnen gårdene Sander (til høyre) og Nes. Skogbrannfeltet i Turtermarka er også godt synlig. Bak til høyre Øyungskollen og Raudløkk-/Mellomkollen.

24 Apr 2010

Sterkt lys i lysløypa

Av Erik Unneberg |

I lysløypetraseen på Sollihøgda var det langt fra noe behov for kunstig belysning i dag. Solen både lyste og varmet, og med det flotte vårføret på Djupdalsveien mellom Høymyr og Auretjernsbekken var det lett å få assosiasjoner til påskeforhold - flere uker på etterskudd. De som går denne traseen nå, vil kunne se hestehov og ikke minst en god del blåveis langs løypen. Spesielt i solhellingene ved Rønningsbekken blomstrer den nå.

24 Apr 2010

Skiføre - men bare så vidt

Av Erik Unneberg

Rett nord for Auretjernsbekken begynte det å bli sparsomt med sne. Her har solen fått godt tak, ikke minst fordi trærne som tidligere skjermet løypen, har blitt hugget ned. Det ble derfor ingen tur inn til Sørsetra (retning mot venstre). Men det var en fin snøsåle frem til løypen over Kneikasetra. Den løypen ser vi gå inn til høyre, og den viste seg å være helt OK.