På Langsetløkka

Langsetløkka er et åpent og fint område som innbyr til mange slags aktiviteter både sommer og vinter. Her ved bommen starter en turvei (om vinteren skiløype) som går innover til Sander og Monsetangen. Til høyre i bildet ser vi klubbhuset til Kjelsås IL.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Mai 2010

På turvei ved Monsetangen

Av Eivind Molde

Her starter den forholdsvis nye turveien som går nordover fra Monsetangen, øst for Maridalsvannet. Den en kilometer lange strekningen sørger for sammenhengende veiforbindelse fra Kjelsås/Langsetløkka og nordover til Sandermosen og Movatn.

22 Mai 2010

På sykkel over demningen

Av Eivind Molde |

Jevn "pinsetrafikk" ved Maridalsvannets utløp. Sykling rundt Maridalsvannet er svært populært.

22 Mai 2010

Rett i Marka fra Grinda

Av Eivind Molde |

Fra Grinda på Korsvoll går denne turveien rett inn i Marka, og den starter bare noen meter fra bolighusene.