OBS - toget kommer

Selv om Gjøvikbanen ikke har fast stopp på Sandermosen mer, kommer det stadig tog forbi. Lyd- og lyssignal varsler, men det gjelder å være OBS når man skal krysse, enten det nå er på sykkel eller ski.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2010

Ny vei i skogen

Av Eivind Molde

Den er ganske ny, og kunnne nok behøvd litt mer grus. Men både syklende, joggende, gående og barnevogn-kjørende har tatt i bruk turveien mellom Monsetangen og Slåttebråten (i området øst for Maridalsvannet). Den en kilometer lange strekningen sørger for sammenhengdende veiforbindelse fra Kjelsås/Langsetløkka og nordover til Sandermosen og Movatn.

23 Mai 2010

På Langsetløkka

Av Eivind Molde

Langsetløkka er et åpent og fint område som innbyr til mange slags aktiviteter både sommer og vinter. Her ved bommen starter en turvei (om vinteren skiløype) som går innover til Sander og Monsetangen. Til høyre i bildet ser vi klubbhuset til Kjelsås IL.

22 Mai 2010

På turvei ved Monsetangen

Av Eivind Molde

Her starter den forholdsvis nye turveien som går nordover fra Monsetangen, øst for Maridalsvannet. Den en kilometer lange strekningen sørger for sammenhengende veiforbindelse fra Kjelsås/Langsetløkka og nordover til Sandermosen og Movatn.