Sandermosen stasjon

Det er lenge sidene togene hadde fast stoppested her på Sandermosen stasjon. Nå er stasjonen vernet, og brukes til ulike typer kulturarrangementer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2010

Hilser toget

Av Eivind Molde

Han kaller seg "stassjonsmester", Tore F. Haagensen. Haagensen residerer på Sandermosen stasjon, og er primus motor for de mange kulturarrangementene på stasjonen. Her hilser han et av de mange togene som passerer - slik de aller fleste gjør. Men toget stopper fortsatt på stasjonen når det er arrangementer her.

23 Mai 2010

OBS - toget kommer

Av Eivind Molde

Selv om Gjøvikbanen ikke har fast stopp på Sandermosen mer, kommer det stadig tog forbi. Lyd- og lyssignal varsler, men det gjelder å være OBS når man skal krysse, enten det nå er på sykkel eller ski.

23 Mai 2010

Ny vei i skogen

Av Eivind Molde

Den er ganske ny, og kunnne nok behøvd litt mer grus. Men både syklende, joggende, gående og barnevogn-kjørende har tatt i bruk turveien mellom Monsetangen og Slåttebråten (i området øst for Maridalsvannet). Den en kilometer lange strekningen sørger for sammenhengdende veiforbindelse fra Kjelsås/Langsetløkka og nordover til Sandermosen og Movatn.