Sommer ved Glitredammen

På en godværsdag i juni vaiet smørblomstene vakkert i vinden på engene ved Glitredammen. Nå er det sommer!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Jun 2010

Sør i Ringerikstjern

Av Erik Unneberg

Fra rett sør for Ringerikstjern er det flere blåmerkede veivalg.

05 Jun 2010

På vandring i Sørkedalen

Av Erik Unneberg

Etter en fottur i Nordmarka kom jeg ned til kulturlandskapet ved Zinoberveien. Der kunne jeg registrere at det er frodig i Sørkedalen nå i begynnelsen av juni.

05 Jun 2010

Kveld ved Ringerikstjern

Av Erik Unneberg

På en lørdagskveld i juni kom jeg frem til Ringerikstjern, en liten idyll omkranset av furuskog. Myggen sa klart i fra at det var sommer, men hemmet i alle fall ikke fotograferingen. Det var jevnlige vak i vannflaten. Vannet er overbefolket med abbor, men det finnes også ørret i vannet. Bestanden er usikker etter varierende utsettinger. Det finnes også ål her.