Gjørmete ved Klunken

Skogsmaskiner og regn hadde høste 2009 ført til at strekningen mellom Kraft og Asdøltjern var temmelig gjørmete. Vi ser her Klunkenhytta, ca. 1 km sydvest for Asdøltjern.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 2010

Syriner ved Dalbak

Av Torgeir Stenstad |

Går vi over gamle boplasser, oppdager vi ofte at hagens trær og busker lever videre. Her ved Dalbak ved Elvåga ble husene revet 1950/51, men ennå finner vi syriner i full blomst og i beste velgående. Her var det også et yrende fuglekvitter i dag, da en hakkespett matet ungene i en gammel bjørk like ved.

12 Jun 2010

Gamlestua på Mariholtet

Av Torgeir Stenstad

En flott blomstereng finner vi nå utenfor Gamlestua ved Mariholtet.Her holdt Oppsal IF servering i helgene før nye bygninger ble oppført like ved og som i dag er Mariholtet Sportsstue.

09 Jun 2010

Kveldsmåltid for hestene ved Semsvannet

Av Eyvind Wang |

Fint for både mennesker og dyr i Vestmarka nå. Runden rundt Semsvannet er muligens den mest populære i Vestmarka på sommerstid.