Revebjeller

Revebjeller er en sjelden plante på Østlandet. Den er giftig. Dette eksemplaret fant vi i bedet på Frønsvollen, den blir ofte brukt som hageplante på Østlandet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jul 2010

Øvre Blanksjø

Av Tom Stensaker

Vannliljene duver på den blanke sjø. Øvre Blanksjø er et av Markas mest sjarmerende tjern og et av de minste. Ligger ovenfor Nedre Blanksjø ved Ankerveien.

10 Jul 2010

Liten båt - stort fjell

Av Erik Unneberg |

Pershusfjellets østvegg er imponerende, ikke minst på grunn av stupene ned mot Skarvvann. Kanoen ble liten i dette perspektivet, der den gled rolig over vannet på vei til Tverrsjøen.

10 Jul 2010

Store Sinnera sett fra Pershusfjellet

Av Erik Unneberg

Den mest spektakulære utsikten fra Pershusfjellet er fra østsiden, vil nok mange hevde. Men også fra vestsiden kan man få god oversikt over store områder. Her har vi den nordlige delen av Store Sinnera (482 moh.) i bildet, som da ligger ca. 150 høydemeter lavere enn våre føtter.