Vann tett ved veien

Selv om sykkelruten Gjellebekk - Dikemark går på offentlig vei, byr traseen på mange vakre synsinntrykk. Her ser vi Verkensvannet fra nord.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Aug 2010

Ferdsel på Nordvannet

Av Erik Unneberg |

Hvis man ser dikemarksvannene Ulvenvannet, Verkensvannet og Nordvannet (bildet) under ett, er det bare Semsvannet som er større i Asker kommune. Vannene brukes mye til rekreasjon. Fisking, krepsing og bading er populære aktiviteter. I dag var det også flere kajakker ute på Nordvannet. De to på bildet fikk selskap av to ender (nede til høyre) som også så ut til å nyte kvelden. Bildet er tatt fra broen mellom Nordvannet og Verkensvannet.

10 Aug 2010

Verkensvannet

Av Erik Unneberg

Verkensvannet ligger ved sykehuset på Dikemark, som vi ser litt av bak trærne til høyre. Til høyre på bildet ser vi også litt av det gamle damanlegget. Her var det en gang i tiden kraftproduksjon. Verkensvannet er for øvrig et godt fiskevann, og det er ikke nødvendig med fiskekort for å prøve lykken med stang, snøre og krok.

10 Aug 2010

Stisykling i Kjekstadmarka

Av Erik Unneberg |

Sykkelruten mellom Heggsjø og Skapertjern er variert og morsom. Den går delvis på skogsbilvei, men også på sti. Mesteparten av stiene er brede og fullt mulig å sykle på, slik som her, 150 meter nordøst for Skapertjern.