Lang og rank

Rankedalen med tjernet Fidlingen strekker seg som en lang, rett strek vest og sør for Elgstøa. Her sett fra Vangshaugen. I bakgrunnen Katnoshøgda nærmest og lenger bak Branntjernhøgda.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2009

Før tog - nå sykkel

Av Erik Unneberg

Etter at toglinjen (Drammensbanen) mellom Asker og Lierstranda ble lagt i tunnel i 1973, har strekningen fra Gullaug og frem til Lierbakkene (Reistad) blitt en fin tur- og sykkelvei. Skiltingen ved Reistad levner ingen tvil om det.

10 Aug 2010

Vann tett ved veien

Av Erik Unneberg

Selv om sykkelruten Gjellebekk - Dikemark går på offentlig vei, byr traseen på mange vakre synsinntrykk. Her ser vi Verkensvannet fra nord.

10 Aug 2010

Ferdsel på Nordvannet

Av Erik Unneberg |

Hvis man ser dikemarksvannene Ulvenvannet, Verkensvannet og Nordvannet (bildet) under ett, er det bare Semsvannet som er større i Asker kommune. Vannene brukes mye til rekreasjon. Fisking, krepsing og bading er populære aktiviteter. I dag var det også flere kajakker ute på Nordvannet. De to på bildet fikk selskap av to ender (nede til høyre) som også så ut til å nyte kvelden. Bildet er tatt fra broen mellom Nordvannet og Verkensvannet.