Mektige Gjerdingen sett fra Vangshaugen

Denne ganske utilgjengelige toppen lar seg erobre hvis du liker å bushe, og belønningen er fin utsikt. Bakerst til venstre skimtes solobservatoriet på Harestua, og til høyre for den store grana sees såvidt bebyggelsen ved Gjerdingdammen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Aug 2010

Se deg rundt!

Av Nina Didriksen

Bruk blikket når du beveger deg rundt i Marka, og du får øye på små perler. Denne bekken renner fra Langvann og under veien, med Elvann som mål.

12 Aug 2010

Lang og rank

Av Nina Didriksen

Rankedalen med tjernet Fidlingen strekker seg som en lang, rett strek vest og sør for Elgstøa. Her sett fra Vangshaugen. I bakgrunnen Katnoshøgda nærmest og lenger bak Branntjernhøgda.

23 Mai 2009

Før tog - nå sykkel

Av Erik Unneberg

Etter at toglinjen (Drammensbanen) mellom Asker og Lierstranda ble lagt i tunnel i 1973, har strekningen fra Gullaug og frem til Lierbakkene (Reistad) blitt en fin tur- og sykkelvei. Skiltingen ved Reistad levner ingen tvil om det.