Hver sin vei ved Sleppa

Tre skal over mot Marholtet, en skal sørover langs Nøklevann. Alle kommer fra Sarabråten, og her ved Sleppa må de velge vei videre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Aug 2010

På kongevei fra Jonsrud

Av Eivind Molde

Her ved Øvre Jonsrud starter bakkene oppover fra Lommedalen og inn på Krokskogen. Store informasjonstavler forteller historien om den Bergenske kongevei. Det er satt opp tavler med informasjon en rekke steder innover langs veien.

12 Aug 2010

Mektige Gjerdingen sett fra Vangshaugen

Av Nina Didriksen

Denne ganske utilgjengelige toppen lar seg erobre hvis du liker å bushe, og belønningen er fin utsikt. Bakerst til venstre skimtes solobservatoriet på Harestua, og til høyre for den store grana sees såvidt bebyggelsen ved Gjerdingdammen.

12 Aug 2010

Se deg rundt!

Av Nina Didriksen

Bruk blikket når du beveger deg rundt i Marka, og du får øye på små perler. Denne bekken renner fra Langvann og under veien, med Elvann som mål.