Grønmo golfklubb

Grønmo er mye mer enn et sted for avfallshåndtering. Bl.a. er store arealer tilrettelagt for golfspill. Rett bak klubbhuset ligger parkeringsplassene, og veier og stier fører inn i Østmarka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2010

Hver sin vei ved Sleppa

Av Eivind Molde |

Tre skal over mot Marholtet, en skal sørover langs Nøklevann. Alle kommer fra Sarabråten, og her ved Sleppa må de velge vei videre.

07 Aug 2010

På kongevei fra Jonsrud

Av Eivind Molde

Her ved Øvre Jonsrud starter bakkene oppover fra Lommedalen og inn på Krokskogen. Store informasjonstavler forteller historien om den Bergenske kongevei. Det er satt opp tavler med informasjon en rekke steder innover langs veien.

12 Aug 2010

Mektige Gjerdingen sett fra Vangshaugen

Av Nina Didriksen

Denne ganske utilgjengelige toppen lar seg erobre hvis du liker å bushe, og belønningen er fin utsikt. Bakerst til venstre skimtes solobservatoriet på Harestua, og til høyre for den store grana sees såvidt bebyggelsen ved Gjerdingdammen.