Planker over myrene

Sykkelruten fra Skapertjern til Heggsjø byr på variert sykling. Nord for Skapertjern går kjerreveien over i bred sti, og rett etterpå møter man 200 meter med plankebane over myrene (bildet). Her er vi like ved grensen mellom Røyken og Lier. Etter ytterligere noen hundre meter på sti venter grusvei frem til Heggsjø.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2010

Grønmo golfklubb

Av Eivind Molde

Grønmo er mye mer enn et sted for avfallshåndtering. Bl.a. er store arealer tilrettelagt for golfspill. Rett bak klubbhuset ligger parkeringsplassene, og veier og stier fører inn i Østmarka.

08 Aug 2010

Hver sin vei ved Sleppa

Av Eivind Molde |

Tre skal over mot Marholtet, en skal sørover langs Nøklevann. Alle kommer fra Sarabråten, og her ved Sleppa må de velge vei videre.

07 Aug 2010

På kongevei fra Jonsrud

Av Eivind Molde

Her ved Øvre Jonsrud starter bakkene oppover fra Lommedalen og inn på Krokskogen. Store informasjonstavler forteller historien om den Bergenske kongevei. Det er satt opp tavler med informasjon en rekke steder innover langs veien.