Mot Skreihaugen

Skreihaugen ruver godt i terrenget. De to toppene når henholdsvis 774 (den til venstre) og 779 moh. Helt til høyre i bildet ser vi litt av Langfallhaugen. Bildet er tatt fra Ognillavegen, en flott vei å sykle på.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2010

Men på toppen er det skog

Av Erik Unneberg

Det er litt bart på noen felt oppover Knatthaugen, men åsen har fått beholde skogen på toppen. Bildet er tatt fra Ognillavegen.

23 Aug 2010

Skog, vann og åser

Av Erik Unneberg

Der Nordmarka og Romeriksåsene har sine nordlige grenser, overtar Hadelandsåsene. Dett er et flott turterreng, sommer som vinter. Her finnes skog, vann og åser, men også et frodig kulturlandskap. Her er vannet Skjerva fotografert fra sykkelsetet en mandagskveld i slutten av august. Bebyggelsen på motsatt side av vannet heter også Skjerva. Her er det blant annet noen mindre gårdsbruk. Den mest ruvende åsen (litt til venstre for midten av bildet) er Skjerveknatten (678 moh.)

23 Aug 2010

Aklangen fylles opp

Av Erik Unneberg

Drøyt to hundre meter etter at vannet har forlatt Skjerva renner det ut her i den nordvestlige enden av Aklangen. Det var god vannføring i dag, så Aklangen led ikke av vannmangel.