Gammel bygdeborg

Helt sør i Kjekstadmarka ligger Tjuvåsen/Tyveåsen, og er kjentmannspost nr. 2 i heftet for 2010-12, som ble lansert i dag. Bygdeborgene ble bygget i forlkevandringstiden på 400-600-tallet e. Kr. som tilfluktssted i ufredstider. Dette stedet har bratte skrenter på tre steder, og steinmuren utgjorde vern på den siste siden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Sep 2010

Gravrøysfelt

Av Nina Didriksen |

Området kalles Jutulåsen, ligger langs Lierbakkene, og hører til Kjekstadmarka. Her er kjentmannspost nr. 3 for perioden 2010-12, ved et felt med flere gravrøyser. Verdt å få med seg! Letteste adkomst er fra parkeringen ved Damtjern, blåsti hele veien opp.

05 Sep 2010

Blått vann i vika

Av Erik Unneberg

Helt øst i Hakklokalven er det en liten vik. Den er skilt fra resten av vannet ved en steinbro. I dag hadde vannet her en vakker, blå farge, siden den reflekterte den blåfargede himmelen gjennom en klar luft.

05 Sep 2010

På sykkel mot Pinsle

Av Erik Unneberg |

De fleste som sykler gjennom Sørkedalen velger den til tider mye trafikkerte Sørkedalsveien. Et meget godt alternativ til den nordligste delen av den, er Zinoberveien. Den er roligere, og er dessuten morsommere å sykle. Her går den gjennom gårdstunet på Pinsle.