Starten går!

En susende rød anorakk full av sjokolade er sedvanlig avdukingsprosedyre ved lansering av nytt kjentmannshefte. I dag gikk startskuddet ved Langlidammen, og flere hundre forventningsfulle og turglade mennesker hadde svettet seg opp bakkene for å kjøpe hefte.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Sep 2010

Gammel bygdeborg

Av Nina Didriksen |

Helt sør i Kjekstadmarka ligger Tjuvåsen/Tyveåsen, og er kjentmannspost nr. 2 i heftet for 2010-12, som ble lansert i dag. Bygdeborgene ble bygget i forlkevandringstiden på 400-600-tallet e. Kr. som tilfluktssted i ufredstider. Dette stedet har bratte skrenter på tre steder, og steinmuren utgjorde vern på den siste siden.

05 Sep 2010

Gravrøysfelt

Av Nina Didriksen |

Området kalles Jutulåsen, ligger langs Lierbakkene, og hører til Kjekstadmarka. Her er kjentmannspost nr. 3 for perioden 2010-12, ved et felt med flere gravrøyser. Verdt å få med seg! Letteste adkomst er fra parkeringen ved Damtjern, blåsti hele veien opp.

05 Sep 2010

Blått vann i vika

Av Erik Unneberg

Helt øst i Hakklokalven er det en liten vik. Den er skilt fra resten av vannet ved en steinbro. I dag hadde vannet her en vakker, blå farge, siden den reflekterte den blåfargede himmelen gjennom en klar luft.