Bronsealdergravrøysa ved Krokskogstupet

Kjentmannsmerkehåndboka viser ikke selve røysa. Her er den, sånn for sikkerhets skyld. På slutten av 1990-tallet besøkte jeg en rekke andre steinansamlinger i området uten å finne den rette. Boka beskriver adkomst fra nord. Et interessant alternativ kan være fra syd, over Retthellseter med Olavskilden, innom Lårviktjern, videre over bekken i dalen før søndre Muggerudmyr og så på svakt tråkk over ryggen som er dekket av postsymbolet og en kløft til røysa. Tilbake langs stupkanten forbi Pipesteinen for de som liker litt utfordringer i terrenget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2010

Jettegryte?

Av Nina Didriksen |

Denne steingropen på 70-90 cm tverrmål ligger et stykke nord for Stovivollen i Vestmarka. I perioden 2010-12 er det en kjentmannspost her, slik at den er lett å finne for interesserte. Overskriftens spørsmålstegn skyldes enkelte postjegeres tvil om dette hullet med sine hakkete kanter virkelig kan være en jettegryte. Slike er jo ofte blankskurt og jevne, men vi bøyer oss for geologiens vitere.

28 Sep 2010

Utsikt fra Bronsealdergravrøysa ved Krokskogstupet

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten til den gravlagte var storslagen, fra Krokskogen til Vassfarfjellene. Hele hans småkongerike med Gausta og Norefjell i horisonten står tydelig frem en klarværsdag.

28 Sep 2010

Lårviktjern

Av Odd Tore Saugerud

Lårviktjern, en liten idyll langs blåstien fra Retthellseter til Skardtjern. Verdt å ta med seg for de som tar seg frem til Bronsealdergravrøysa fra syd.