Lars Åges bru

Noen hundre meter ovenfor Persbråten ligger Lars Åges bru, den siste sjansen til å krysse elva sånn noenlunde tørrskodd før man nærmer seg Svartvann et par km lenger oppe. Men brua har dekke av morken honved, og krever både balanseevne og o-sko med stålpigger på en våt dag som denne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2010

Urselva rett ovenfor Persbråten

Av Odd Tore Saugerud

I dette område svarer Ursdalen best til navnet sitt. Her er det bare steinur og trær. Elva har i årenes løp gravd seg langt ned i ura. Steingjerder, røyser og fint oppmurte forstøtningsmurer viser at den fikk både hjelp og veiledning for å finne seg et mest mulig uskadelig leie.

07 Okt 2010

Låven på Persbråten

Av Odd Tore Saugerud

Dette blir snart Ursdalens svar på Maridals-ruinene. Det er vel et par år siden låven begynte å rase sammen for alvor. Før det gikk forfallet sin ubønnhørlige gang, og ga opphav til stadig nye stilstudier av låven.

07 Okt 2010

Jordene med traktoregg

Av Odd Tore Saugerud

Det var vått på jordene vest for Svartoråsen i dag. Men i natt må det ha vært enda våtere, for minst ti traktoregg har blitt tatt av elva og ført nedover til de ganske effektiv demmet den opp. Øvre demning var rett til venstre for den gyldne lønnen i veisvingen. Uheldigvis hadde mye plastemballasje løsnet og fulgt med elva nedover, ikke særlig dekorativt.