Restene av flomsaga i Urselva

Litt ovenfor Lars Åges bru står denne rustne mekaniske innretningen. Erling Persbråten kunne fortelle at dette er restene av flomsaga som ble bygget i 1943, og var i bruk til 1948. Under krigen var det mangel på det meste, og saga ble bygget opp med kløkt og tålmodighet av utrangerte deler av andre sager. Vannhjulet hadde en diameter på over 1,5 m og en bredde på 0,8 m.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2010

På vei opp mot Høgflaka

Av Torgeir Stenstad

Etter nattens regn var det fuktig i lufta, og tåka hang over de lavtliggende områder.

07 Okt 2010

Lars Åges bru

Av Odd Tore Saugerud

Noen hundre meter ovenfor Persbråten ligger Lars Åges bru, den siste sjansen til å krysse elva sånn noenlunde tørrskodd før man nærmer seg Svartvann et par km lenger oppe. Men brua har dekke av morken honved, og krever både balanseevne og o-sko med stålpigger på en våt dag som denne.

07 Okt 2010

Urselva rett ovenfor Persbråten

Av Odd Tore Saugerud

I dette område svarer Ursdalen best til navnet sitt. Her er det bare steinur og trær. Elva har i årenes løp gravd seg langt ned i ura. Steingjerder, røyser og fint oppmurte forstøtningsmurer viser at den fikk både hjelp og veiledning for å finne seg et mest mulig uskadelig leie.