Fangdammen til vannverket

Om lag 400 meter ovenfor saga finner vi denne fossen. Den er ikke naturlig, men er den oppmurte fangdammen til vannledningen mellom Urselva og Stovivann. På 1950-tallet truet utbyggingen av Bærum med å skape vannmangel, og det ble lagt en sommervannledning som var i bruk til 1960.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2010

En liten høstidyll langs Urselva

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor saga går elva i ei trang renne. Stryk og fosser som denne gjør det verdt å ta avstikkere fra blåstien og ned til elveleiet.

07 Okt 2010

Restene av flomsaga i Urselva

Av Odd Tore Saugerud

Litt ovenfor Lars Åges bru står denne rustne mekaniske innretningen. Erling Persbråten kunne fortelle at dette er restene av flomsaga som ble bygget i 1943, og var i bruk til 1948. Under krigen var det mangel på det meste, og saga ble bygget opp med kløkt og tålmodighet av utrangerte deler av andre sager. Vannhjulet hadde en diameter på over 1,5 m og en bredde på 0,8 m.

07 Okt 2010

På vei opp mot Høgflaka

Av Torgeir Stenstad

Etter nattens regn var det fuktig i lufta, og tåka hang over de lavtliggende områder.