Geografitime

Det er alltid flott å kunne se Marka fra luften, og denne solrike søndagsformiddagen hadde vi god oversikt. Nede til høyre i bildet, som er tatt mot nordvest, ser vi holmenkollanlegget, og på gode forstørrelser er også Tryvannstårnet synlig. Ved å gå til venstre i bildet ser vi bebyggelsen på Voksen, Røa og Eiksmarka. Vi holder oss på venstre side i bildet og flytter blikket oppover. Da ser vi golfbanen på Grini og Fossum bruk, som ligger til vesntre for Bogstadvannet. Vi ser videre Østernvann, og på oversiden av Bogstadvannet har vi Abborvann og Triungsvann med Blekkevann rett til høyre for dette. Øverst til venstre har vi Aurevann, Småvann og Byvann. Så følger Setervann og Trehørningen. Helt øverst, litt til høyre for midten av bildet, finner vi Søndre Heggelivann. Den som ser godt, kan også få øye på Lysedammene til høyre, rett over Sørkedalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2010

Var det slik utsikten var?

Av Odd Tore Saugerud |

Var det litt slik utsikten til den døde fra gravrøysa på Jutulåsen ved kjentmannsmerkets post 3 tok seg ut? Jutulåsen syd for Damtjern er nå bevokst av skog, men fjerner vi mastene fra kraftledningsgata (slik det har blitt gjort på dette bildet) får vi et glimt av hvor storslagen utsikten kunne vært. Oppslagstavla ved posten gir bare informasjon om beliggenheten til seks av røysene som er beskrevet i boka. For å finne alle trenger du turkartet Kjekstadmarka, målestokk 1:20 000 (2010).

23 Okt 2010

Kudalen

Av Odd Tore Saugerud

Kudalen er det lite romantiske navnet på kløfta som skiller Jutulåsen i vest og Brastadåsen i øst. Heller et jutulhogg, som kjentmannsmerkehåndboka antyder, med tydelige spor av en jutul på steroider. Fem gravrøyser ligger langs oldtidsveien øst for Brastadåsen, en ligger langs blåstien fra Damtjern mellom Jutulåsen og Brastadåsen.

21 Okt 2010

Alternativ retur fra Svarttjern

Av Odd Tore Saugerud

Etter besøket på Svarttjerns-demningen nord for Langebrutjern kan det være interessant med en alternativ retur: Sydover til Langebrutjern med amtsbrua og så videre på sti langs bekken fra dette ned i Lommedalen er en mulighet. Langs bekken åpenbarer det seg små idyller som denne fossen, som er på vei inn i vinterdvalen.