Mot Nautsund - fra løypekryss sydvest i Spålen

Det er eventyrlig her inne på Spålen i dag, og selv på en lørdags ettermiddag er det trafikk av skiløpere over vannet. Her kommer det en skiløper nordfra Nautsund. Løypa fra Ringkollen deler seg ved Nautsund. Har man tenkt seg østover til Katnosa, går man bortover mot Spålsbu, mens denne skiløperen trolig har tenkt seg videre sydover mot Abbortjernområdet

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

23 Feb 2002

Innbydende spor ved Haukåsen

Av Steinar Kjærnsrød

Her i Grenadertraseen er det oftest flotte forhold i februar. Men dette området hører ikke med til det mest brukte av Marka. Løypene her spiller en viktig rolle som forbindelsesløyper mellom løypesystemet ved Kikut og Løvlia/Storflåtan-området

23 Feb 2002

Mot Lortholkollen - fra løypekrysset sydvest i Spålen

Av Steinar Kjærnsrød

Løypa som går opp fra Spålen og ned i Styggedalen er ikke mye brukt, men virkelig verdt å prøve. Her ser vi Lortholkollens brede rygg reise seg til høyre i bildet. Etter en liten kneik opp fra Spålen, er man oppe på toppen av Styggedalen, og her venter fine slake utforkjøringer nedover mot Abbortjern. Ved Abbortjern kan man velge om man vil følge skogsbilveien videre ned Styggedalen til Langlia (alltid ubrøytet) eller om man vil gå rett sydover mot Haukåsen og Svarten. Ved Haukåsen kan man ta vestover mot Bleiksjøen og Storflåtan og kommer da inn på traseen til Grenaderløpet

23 Feb 2002

Fra løypekrysset i sydvestenden av Spålen

Av Steinar Kjærnsrød

Bildet er tatt der løypa fra Langtjern møter løypa nord fra Nautsund