Søndagstur til Bjerkebekk

Bjerkebekk er et fint mål for søndagsturen. Avstanden er kort fra bebyggelsen øst for Ski og Kråkstad. Varmen fra bålet kom vel med i dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Nov 2010

Ringeriksheller

Av Odd Tore Saugerud

Nei, dette er ikke steinrøysa neri bakken, men et hellebrudd for Ringeriksheller rett etter at Skardveien har krysset Åsaveien på vei oppover. Heller av den lagdelte, rødaktige sandsteinen var sin tid en betydelig attåtnæring for bøndene på Ringerike, og prydet mange oppkjørsler og hager. Men etter krigen ble dette for kostbart å drive, og så var også denne industrien slutt.

03 Nov 2010

En enda eldre Skardvei

Av Odd Tore Saugerud

Det siste stykket av dagens vei opp til Skardet er ikke den eldste. Under den rettlinjete avslutningen på ura er det et fint oppbygd veifundament. Dette fortsetter nedenfor stupet som dagens vei går over, se bilde nr. 8951, og kan ha nådd Skardet etter et par slynger. Kanskje vel skarpe og bratte? Gamleveien kan tidfestes til 1770, muligens en vei for transport av kull til Bærums Verk.

03 Nov 2010

To overlevende stabbesteiner

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten fra Skardveien over Ringerike er velkjent og veldokumentert her i Markadatabasen (bilde nr. 12100). Steinsfjorden med Elviktangen dominerer. Men de to stabbesteinene på bildet er bevaringsverdige, de er de eneste som står igjen langs veien. Og den rettlinjete avslutningen på ura nedenfor ser ikke ut til å være en naturens tilfeldighet.