På vei mot Solfjellstua

Det var en av disse dagene da det var vanskelig å finne en sky på himmelen. Ikke verst til å være november. Mange folk var ute i naturen i sitt nærområde, og opp mot Solfjellstua var det en jevn strøm av mennesker langs turveien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Nov 2010

Søndagstur til Bjerkebekk

Av Eivind Molde

Bjerkebekk er et fint mål for søndagsturen. Avstanden er kort fra bebyggelsen øst for Ski og Kråkstad. Varmen fra bålet kom vel med i dag.

03 Nov 2010

Ringeriksheller

Av Odd Tore Saugerud

Nei, dette er ikke steinrøysa neri bakken, men et hellebrudd for Ringeriksheller rett etter at Skardveien har krysset Åsaveien på vei oppover. Heller av den lagdelte, rødaktige sandsteinen var sin tid en betydelig attåtnæring for bøndene på Ringerike, og prydet mange oppkjørsler og hager. Men etter krigen ble dette for kostbart å drive, og så var også denne industrien slutt.

03 Nov 2010

En enda eldre Skardvei

Av Odd Tore Saugerud

Det siste stykket av dagens vei opp til Skardet er ikke den eldste. Under den rettlinjete avslutningen på ura er det et fint oppbygd veifundament. Dette fortsetter nedenfor stupet som dagens vei går over, se bilde nr. 8951, og kan ha nådd Skardet etter et par slynger. Kanskje vel skarpe og bratte? Gamleveien kan tidfestes til 1770, muligens en vei for transport av kull til Bærums Verk.