Klare for ekspedisjon

Markadatabasens redaksjon er klar for feltarbeid. I dag var det befaring av løypenettet i den nordligste delen av Markadatabasens område. Bildet er tatt på Lygnasæter før ferden gikk nordover. Fra venstre Eivind Molde, Olav Harlem, Erik Unneberg og Steinar Kjærnsrød.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

16 Feb 2011

Alderen begynner å tynge

Av Odd Tore Saugerud

Våningshuset på Kneikasetra begynner å vise tegn på forfall: Et takhjørne er gåent, malingen sprekker og flasser, og kledningen har begynt å løsne. Men inngangsdøra er fortsatt OK og solid låst, og uthuset speiler seg i vinduet med frostroser. Vi får håpe at ingen lar seg friste til hærverk nå som husene har blitt så lett synlige.

16 Feb 2011

Utsikt fra Kneikasetra mot Sørsetra

Av Odd Tore Saugerud

Før var det helt gjengrodd mot syd og vest her, se bilde nr. 11255. Men kartet viste at Sørsetra lå bare 500 meter unna, og en tur langs blåstien bekreftet dette. Men det var sommerstid. Nå kan Sørsetra sees mellom husene, men vinterstid er det fortsatt like langt dit.

16 Feb 2011

Utsikt fra løypa mot Kneikasetra

Av Odd Tore Saugerud

Dette stikrysset sto tidligere midt i tjukke granskauen, og adkomst til setra vinterstid var heller kronglete. Nye store felt med flatehogst har forandret det hele, og nå ligger begge husene godt synlige. Det blir spennende å se når snøen smelter om hogstfeltene avdekker gamle rydningsrøyser etter storgården som skal ha ligget her.